Bir süredir Ceren Kıroğlu ile mobil uygulamalar için büyüme ve App Store Optimization(ASO) stratejileri ile ilgileniyoruz. Bu yazıda, Google Play Store’daki bir uygulama için yapılan çalışmada izlenilen yol ve sonuçları paylaşacağız.

Öncelikle ‘ASO nedir?’ diye soruyorsanız veya daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız Aysel Aydin veya devalpaca’nın aşağıdaki yazılarına bakabilirsiniz. …

Information Technology master programına başladığımda “Yazılım öğrenmek için üniversiteye ne gerek var , internette tonla kaynak var, tutorialları takip etsene” demişti bilgisayar mühendisliği mezunu arkadaşlarım:) Bu yazıda tavsiyeler yerine 6 yıllık analistlikten sonra nasıl yazılımcı olduğumdan, hatta daha iyi bir yazılım mühendisi olmak için neler yaptığımdan bahsedeceğim. İçerik aşağıdaki gibi:

Erhan Kıroğlu

Mobile App Developer | Indie Developer | ASO, Growth-Hacking Enthusiast

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store